Comisii

1.Comisia pentru  activitati de agrticultura, economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediului si turism, juridical si de disciplina in urmatoarea componenta;

1.Suciu Niculita Stefan- PSD

2.Rogozan Ionita _PSD

3.Lascu Emil –PSD

4.Popirad Gheorghe- PC

5.Viju Ioan- PNL

2.Comisia  pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie in urmatoarea  componenta;

1.Csiki Atilla- PD-L

2.Borza Ioan-PC

3.Micu Ioan-PD-L

3.Comisia pentru munca si proter ctie sociala , protectie copii ,tineret si sport , in urmatoarea componenta;

1.Iuga Valeri- PC

2.Suciu Ioan- PC

3.Ghizasan Ioan- PRM