Hotărâri

  Anexa 1 la Hotararea nr. 26 din 14.06.2018 (49,3 KiB, 6 hits)

  Anexa HCL nr. 31 din data de 23.07.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri care apartin patrimoniului Comunei Barghis (46,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 20 din 04.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 04.05.2018 (21,7 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 21 din 04.05.2018 privind includerea suprafetei de 103,4 ha aflate in prop. Com. in Fondul Forestier National (29,2 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 22 din 04.05.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM II 2018 (25,8 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 23 din 04.05.2018 privind aprobarea infiintarii Centrului Comunitar Multifunctional pentru Servicii Integrate si aprobarea ROF (57,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 24 din 04.05.2018 privind implementarea proiectului Centru Comunitar Multifunctional pentru Servicii Integrate Birghis (54,4 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 25 din 14.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta , pentru sedinta ordinara din data de 14.06.2018 (21,5 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 26 din 14.06.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM II 2018 (10,9 MiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 27 din 14.06.2018 privind aprobarea acordarii unui sprijin constand in 3mc lemn Biserica Ortodoxa Pelisor si 7 mc rezerva primarie (31,6 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 28 din 11.06.2018 privind aprobarea contribuitie Com. Barghis pentru functionarea comp. de audit intern, infiintat in cadrul Filiale Jud. Sibiu a ACOR (42,9 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 29 din 23.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 23.07.2018 (20,8 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 30 din 23.07.2018 privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare in cadrul Proiectului regional de dezv. a infrastructurii (44,2 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 31 din 23.07.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri care apartin patrimoniului Comunei Barghis (109,2 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 32 din 23.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta (249,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 33 din 27.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 27.08.2018 (20,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 34 din 27.08.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de cheltuieli pe TRIM III 2018 (30,2 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 35 din 27.08.2018 privind acordarea unui mandat special primarului Com. Barghis pentru a vota in AG a ADI ATM , completare contract delegare (41,4 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 36 din 27.08.2018 privind acordarea unui mandat special primar de a vota ,,pentru,, aprobare nivel preturi si tarife AG a ADI ATM (56,8 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 37 din 27.08.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 2017 privind stab impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (51,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 38 din 24.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 24.09.2018 (21,8 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 39 din 24.09.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe TRIM III 2018 (29,2 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 40 din 24.09.2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern (76,9 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 41 din 24.09.2018 privind aprobarea contributiei pentru sustinerea activitatii de functionare a Filialei Jud. Sibiu a ACOR (44,5 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 42 din 24.09.2018 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Barghis in Asociatia Valea Hartibaciului (33,5 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 43 din 24.09.2018 aprobarea incheierii Actului Adit. la Contractul de admin. incheiat cu Regia Nat a Padurilor prin Ocolul Silvic Agnita (53,2 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 44 din 24.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stab pretului minim de pornire al inchirierii prin licitatie (32,6 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 45 din data de 20.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 20.11.2018 (22,6 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 46 din data de 20.11.2018 privind mandatarea primarului in AG a ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare (44,1 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 47 din data de 20.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a spatiului de joaca amplasat pe dom. public (224,3 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 48 din data de 20.11.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea UAT Birghis pentru anul 2019 (123,7 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 49 din data de 20.11.2018 privind aprobarea cond. in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei (698,6 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 50 din data de 20.11.2018 privind aprobarea bugetului local pentru cheltuieli TRIM IV (69,3 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 51 din data de 14.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 14.12.2018 (22,2 KiB, 5 hits)

  Hotararea nr. 52 din data de 14.12.2018 privind acordarea unui mandat special primarului de a vota pentru modificarea - conform avizelor ANRSC (39,4 KiB, 6 hits)

  Hotararea nr. 53 din data de 14.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului fiscal 2019 (1,2 MiB, 7 hits)

  Hotararea nr. 54 din data de 14.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM IV (106,3 KiB, 5 hits)