Hotărâri

  HOTARAREA NR. 59-16.12.2019 TAXELE SI IMPOZITELE PENTRU ANUL 2020 (16,6 MiB, 77 hits)

  Anexa 1 la Hotararea nr. 26 din 14.06.2018 (49,3 KiB, 79 hits)

  Anexa HCL nr. 31 din data de 23.07.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri care apartin patrimoniului Comunei Barghis (46,7 KiB, 79 hits)

  Hotararea nr. 20 din 04.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 04.05.2018 (21,7 KiB, 83 hits)

  Hotararea nr. 21 din 04.05.2018 privind includerea suprafetei de 103,4 ha aflate in prop. Com. in Fondul Forestier National (29,2 KiB, 77 hits)

  Hotararea nr. 22 din 04.05.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM II 2018 (25,8 KiB, 73 hits)

  Hotararea nr. 23 din 04.05.2018 privind aprobarea infiintarii Centrului Comunitar Multifunctional pentru Servicii Integrate si aprobarea ROF (57,7 KiB, 85 hits)

  Hotararea nr. 24 din 04.05.2018 privind implementarea proiectului Centru Comunitar Multifunctional pentru Servicii Integrate Birghis (54,4 KiB, 84 hits)

  Hotararea nr. 25 din 14.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta , pentru sedinta ordinara din data de 14.06.2018 (21,5 KiB, 72 hits)

  Hotararea nr. 26 din 14.06.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM II 2018 (10,9 MiB, 71 hits)

  Hotararea nr. 27 din 14.06.2018 privind aprobarea acordarii unui sprijin constand in 3mc lemn Biserica Ortodoxa Pelisor si 7 mc rezerva primarie (31,6 KiB, 75 hits)

  Hotararea nr. 28 din 11.06.2018 privind aprobarea contribuitie Com. Barghis pentru functionarea comp. de audit intern, infiintat in cadrul Filiale Jud. Sibiu a ACOR (42,9 KiB, 70 hits)

  Hotararea nr. 29 din 23.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 23.07.2018 (20,8 KiB, 69 hits)

  Hotararea nr. 30 din 23.07.2018 privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare in cadrul Proiectului regional de dezv. a infrastructurii (44,2 KiB, 75 hits)

  Hotararea nr. 31 din 23.07.2018 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri care apartin patrimoniului Comunei Barghis (109,2 KiB, 73 hits)

  Hotararea nr. 32 din 23.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta (249,7 KiB, 77 hits)

  Hotararea nr. 33 din 27.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 27.08.2018 (20,7 KiB, 67 hits)

  Hotararea nr. 34 din 27.08.2018 privind propunerile de rectificare a bugetului local de cheltuieli pe TRIM III 2018 (30,2 KiB, 63 hits)

  Hotararea nr. 35 din 27.08.2018 privind acordarea unui mandat special primarului Com. Barghis pentru a vota in AG a ADI ATM , completare contract delegare (41,4 KiB, 62 hits)

  Hotararea nr. 36 din 27.08.2018 privind acordarea unui mandat special primar de a vota ,,pentru,, aprobare nivel preturi si tarife AG a ADI ATM (56,8 KiB, 62 hits)

  Hotararea nr. 37 din 27.08.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 2017 privind stab impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (51,7 KiB, 66 hits)

  Hotararea nr. 38 din 24.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 24.09.2018 (21,8 KiB, 61 hits)

  Hotararea nr. 39 din 24.09.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe TRIM III 2018 (29,2 KiB, 61 hits)

  Hotararea nr. 40 din 24.09.2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern (76,9 KiB, 61 hits)

  Hotararea nr. 41 din 24.09.2018 privind aprobarea contributiei pentru sustinerea activitatii de functionare a Filialei Jud. Sibiu a ACOR (44,5 KiB, 64 hits)

  Hotararea nr. 42 din 24.09.2018 privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Barghis in Asociatia Valea Hartibaciului (33,5 KiB, 65 hits)

  Hotararea nr. 43 din 24.09.2018 aprobarea incheierii Actului Adit. la Contractul de admin. incheiat cu Regia Nat a Padurilor prin Ocolul Silvic Agnita (53,2 KiB, 63 hits)

  Hotararea nr. 44 din 24.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stab pretului minim de pornire al inchirierii prin licitatie (32,6 KiB, 63 hits)

  Hotararea nr. 45 din data de 20.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 20.11.2018 (22,6 KiB, 63 hits)

  Hotararea nr. 46 din data de 20.11.2018 privind mandatarea primarului in AG a ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare (44,1 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr. 47 din data de 20.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a spatiului de joaca amplasat pe dom. public (224,3 KiB, 60 hits)

  Hotararea nr. 48 din data de 20.11.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea UAT Birghis pentru anul 2019 (123,7 KiB, 80 hits)

  Hotararea nr. 49 din data de 20.11.2018 privind aprobarea cond. in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei (698,6 KiB, 85 hits)

  Hotararea nr. 50 din data de 20.11.2018 privind aprobarea bugetului local pentru cheltuieli TRIM IV (69,3 KiB, 56 hits)

  Hotararea nr. 51 din data de 14.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta ordinara din data de 14.12.2018 (22,2 KiB, 59 hits)

  Hotararea nr. 52 din data de 14.12.2018 privind acordarea unui mandat special primarului de a vota pentru modificarea - conform avizelor ANRSC (39,4 KiB, 57 hits)

  Hotararea nr. 53 din data de 14.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului fiscal 2019 (1,2 MiB, 63 hits)

  Hotararea nr. 54 din data de 14.12.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe TRIM IV (106,3 KiB, 67 hits)